שאלות לכותבות

שאלות לכותבות

ליאת: ג'ינה, מן הטקסט שלך עולה , שיש אופן פאלי להשתמש בפנטזמה. לרגעים נראה כאילו זה האופן היחיד לעשות אתה, וברגעים אחרים של הטקסט נראה שלא. את יכולה לכתוב לנו כמה מילים על שימוש לא פאלי של פנטזמה? האם קיים לדידך כזה?


ג'ינה: זו שאלה מעט "טריקית"- מאחר והפנטזמה מייצגת קונסיסטנטיות לוגית, אולם לא מלאה-

הסובייקט השסוע והאובייקט ,כל אחד מהם מגלם קונסיסטנטיות ,מרכיב של אינרציה בתחומי הפאלי ,אולם בה בעת, לכל אחד מהם יש פתח הכשיר לשימוש שמעבר לפאלי- 

אילו הם השיסוע שבסובייקט והאובייקט-a כחור, כסיבה, עם ההחמצה המבנית שגלומה בו.

השימוש ה"נשי" בפנטזמה אומר שיש רגע בו היא דווקא אינה שימושית... נשמטת. 

זהו רגע בו אין די בה, זהו רגע של היתקלות, בו פוגשים ממשי מסוים, הגורר את חירורה על ידי מרכיב הטרוגני באופן ראדיקלי לקונסיסטנטיות שלה.


ליאת: ציפי, איך את קוראת את המונח "משתתפים" בהקשר לסקציה הקלינית? זה ברור, שמשתתפים בסקציה אינם צוות. מה אפשר להגיד עליהם פוזיטיבית?


ציפי: אולי אפשר לענות על זה דרך הקשר שבין האומר לנאמר. אם אמרתי משהו, אז זו האמירה שלי ( בלי, אבל הוא התחיל...), וגם, החובה והאחריות לתרגם את הדיבור למעשים.

לעמוד מאחורי המילים.  לקחת חלק במעשה,  בשיתוף פעולה, עם עמיתים, מהסקציה הקלינית,  ומחוצה לה.

ליאת: אפשר לומר גם, שצוות הוא שם קיבוצי. משתתפים- יחידים ברבים. תודה.