PART: Psychosis Autism Research and Treatment

PART image

PART: Psychosis Autism Research and Treatment


יחידה חדשה לטיפול באורינטציה לאקאניאנית נפתחה בחודש ספטמבר 2019 במסגרת מרפאת "קשת" לטיפול בבוגרים על הרצף האוטיסטי בבית החולים שיבא.
היחידה באחריות ד"ר ליאת שליט.
בשיתוף פעולה עם ד"ר טמיר אפשטיין, מנהל המרפאה ועם ד"ר מרקו מאואס, מרכז פרויקט דורa.

היחידה מטפלת בפונים מעל גיל 18, המצויים תחת שאלה אישית הנוגעת לתופעות המשויכות לרצף האוטיסטי ולפסיכוזות. הטיפול מתבצע במסגרת מרפאתית על בסיס התחייבות קופת החולים (טופס 17) או בתשלום פרטי.

ביחידה עובדים אנשי מקצוע מוסמכים או בתהליך הסמכה במקצועות הבריאות (רופאים, פסיכולוגים, עובדים סוציאלים) ואשר מעמיקים מזה שנים בלמידה ובהכשרה באורינטציה הלאקאניאנית באמצעות אנליזה אישית, הדרכה מתמדת, לימודים תיאורטיים והשתתפות בימי עיון ובכנסי האסכולה הלקאניאנית.

היחידה שמה לה למטרה לאפשר קיומו של שיח פסיכואנליטי בין כתלי בית החולים, תוך דיאלוג מתמיד עם פרופסיות ואורינטציות אחרות, על מנת לחדד את דגשי הוראתם של פרויד ולאקאן בעבודה מעשית ויומיומית.
זאת, תוך הבהרת האופן בו טיפול באמצעות המילה, טיפול באמצעות הדיבור, יכול לתת מענה תרפויטי לסוגי אי נחת ואופנים עכשווים של הסבל הסובייקטיבי. בית החולים Hospital הוא משכנו של הסובל ותפקידו האצילי משכבר הימים הוא לארח אותו Hospitality: תהא האורינטציה שלנו להוות מקום לטפל ולחקור כיצד אפשר לשכן סבל זה בשפה, בכדי לשנות משהו בו.
"הפסיכואנליזה, בין שהיא מתיימרת להיות סוכנת של ריפוי, של הכשרה או של חקירה, יש לה תווך אחד ויחיד: דיבורו של הפציינט. ברירותה של עובדה זו אינה תירוץ להתעלם ממנה. ואכן, כל דיבור קורא למענה".
(מתוך: לאקאן, ז'. פונקציה ושדה של הדיבור ושל השפה. בתוך: כתבים, א'. רסלינג. תרגום נועם ברוך.)

שיתוף פעולה עם המוסד Le Courtil: מוסד חינוכי-רפואי באורינטציה לאקאניאנית לילדים בגילאי 6-20 הסובלים מקשיים נפשיים וחברתיים 
בשנת 2013 יזמה דורa שיתוף פעולה ראשוני עם הסקציה הקלינית בבריסל, במסגרתו נסעו שלוש משתתפות למוסד Le Courtil בבלגיה. כתוצאה מכך, נוצרו קשרים נוספים עם סקציות קליניות נוספות באירופה. ייסודו של פרויקט PART איפשר צעד נוסף של שיתוף פעולה עם Le Courtil, הכולל ימי עיון משותפים וחילופי סטודנטים.

סרטה של מריאנה אוטרו, "תחת שמיים פתוחים" אודות המוסד הוקרן בסינמטק תל אביב במסגרת פסטיבל דוק אביבבשנת 2014


במסגרת היחידה יתקיים סמינר תיאורטי:
לאקאן, צעד אחר צעד 2020-2021:
לקרוא את סמינר IV של ז'אק לאקאן: היחס לאוביקט
באחריות: ליאת שליט עם רוני מנור
בשנת הלימודים הקרבה נמשיך בצעד נוסף בפרויקט "לאקאן, צעד אחר צעד"; לאחר שקראנו בשלוש השנים הקודמות את סמינר I, II ו-III, נעמיק השנה בקריאת הסמינר הרביעי של לאקאן : The Object Relation & Freudian Structures (1956-7).
מהו 'אוביקט' בפסיכואנליזה? האם מדובר באוביקט 'אוביקטיבי'? אולי 'אוביקטאלי'? האם מדובר באדם, מישהו? אולי משהו, 'אוביקט מעבַר', 'אוביקט אוטיסטי'? ננסה לגשת אל השאלות הללו דרך הפרקטיקה, כלומר דרך משהו שנתקלים בו, משהו שפוגשים.
בדצמבר 2019, התקיים יום עבודה משותף ראשון בין היחידה PART בשיבא לבין המוסד לה-קורטיל בבלגיה העובד עם אנשים בעלי הפרעות נפשיות כגון אוטיזם ופסיכוזות. בהצגת המקרה של האורחת שלנו, הוצגו ויניטות מתוך עבודתה עם בחור צעיר המתגורר במוסד זה ואשר במחיצתו, כדבריה, "שום ספל קפה במוסד איננו בטוח"[1]. צעיר זה, שגומע כוסות קפה אחת אחרי השניה, ואשר יוצר קשר עם הצוות דרך הדיבור על אהבתם לסוגי הקפה, על כמות הקפה, צעיר זה ששאל את האוביקט קפה מסבתו, ואשר לדבריה של האורחת הוא עצמו "הקפה של האחר", יוכל ללמד אותנו דבר מה אודות תפקידו של האוביקט כמו גם על הקשר בין סימפטום, אוביקט וסוביקט.
"להתוודע לעלי בלה קורטיל זה לקבל את סימפטום הקפה של עלי. משום שזה בדיוק מה שזה: סימפטום בעל חשיבות חיונית עבור ליבת הווייתו של הסובייקט. קפה לעיתים גורם לו לסבל, אך בו בזמן הוא משרת אותו היטב: זה אמצעי להגן על עצמו מפני ממשי קשה מנשוא ולעזור לו לארגן את עולמו. יש חלק אחד של מוות וחלק אחד של חיים בכל אובייקט סימפטומטי.
אנחנו מסרבים לצמצם את הסימפטום של עלי ל"התמכרות לקפה", סימפטום אובייקטיבי המצריך כיבוי. לעומת זאת: אנו מניחים מראש הוויה מדברת, שקשורה קשר הדוק לסימפטום זה.
ואני מצטטת את דומיניק הולווט: " הסימפטום אינו מוגדר או נתפס ומטופל כמשהו שיש למחוק אותו אלא כמשהו שיש להתחבט בו, שיש להתמודד אתו. הסימפטום נתפס כמשהו שהוטלא יחד, פתרון פסאודו שמרוצף יחד. זה לא פתרון אמיתי, אבל זו דרך עבור הסובייקט להתמודד עם מה שלא ניתן להיספג. הפרקטיקה שלנו בלה קורטיל לא שמה לעצמה למטרה למחוק כל סימפטום יחיד. יש סוג של כבוד לסימפטום בעבודתנו. יש חלק שהופך את חיי הסובייקט לבלתי אפשריים, אבל יש גם חלק שהוא מאוד שימושי עבורו. (...) בלב הסימפטום יש אובייקט, ואובייקט זה, צריך להתייחס אליו בהומאניות. הטיפול בלה קורטיל הוא בדיוק זה: להשיג השקטה מסוימת, הומניזציה.
חתירה להחלמה מלאה ושלמה, משמעותה חתירה למיגור הסימפטום לחלוטין. ובכן, הבעיה של מיגור הסימפטום לגמרי היא שהאובייקט בלב הסימפטום נעלם יחד אתו. כאשר חושבים שהאובייקט הוא בדיוק מה שמכונן את ההוויה הפנימית ביותר של כל אחד מאתנו, הווייתו של הסובייקט, אזי על ידי גרימת היעלמותו של הסימפטום, תגרמו לאובייקט ולסובייקט להעלם יחד אתו." [2]
מתוך השיעור הראשון של לאקאן בסמינר זה, 21.11.1956:
פרויד מתעקש על כך, שכל דרך שיש לאדם למצוא את האוביקט תהא רק המשך של דחף הנוגע לאוביקט האבוד, אוביקט שיש למצאו מחדש. האוביקט אינו נלקח, כפי שבתיאוריה המודרנית, כמספק באופן שלם, אוביקט טיפוסי, האוביקט פר אקסלנס, האוביקט ההרמוני האוביקט המעגן את האדם עם מציאות אדקווטית, המציאות המוכיחה בגרות, האוביקט הגניטלי המפורסם. זה די מדהים לראות איך ברגע שתיאוריה של התפתחות האינסטינקטים מגיחה מן הניסויים הראשונים של פרויד באנליזה, הוא מציין שזה קורה בדרך של חיפוש אחר האוביקט האבוד..
זה ברור שאי-ההתאמה המתבססת באמצעות העובדה הפשוטה שאלמנט זה של חזרה – אלמנט זה של נוסטלגיה הקושר את הסוביקט לאוביקט האבוד, באמצעותו כל מאמצי החיפוש אחריו מתרחשים, ואשר מסמן את האיחוד עם סימן של חזרה שהנה בלתי אפשרית בדיוק משום שזה לא אותו אוביקט, הוא לא יכול להיות ... המרחק היסודי שמוצג דרך אלמנט קונפליקטואלי במהותו בכל חיפוש אחר האוביקט: כך, באופן זה, מופיע הרעיון של היחס לאוביקט לראשונה אצל פרויד.
הקורס יתקיים אחת לחודש בימי רביעי 14:00-15:30. תאריכי הפגישות:
11.11, 9.12, 20.1, 17.2, 10.3, 7.4, 19.5, 16.6 (סה"כ 8 מפגשים).
ביבליוגרפיה:
Lacan, J. The Seminar, book IV: The Object Relation & Freudian Structures. (in press)
לינק לשמונת הפרקים הראשונים (באנגלית) ישלח לנרשמים
פרויד, ז. (2002). שלוש מסות על התיאוריה של המיניות. בתוך : מיניות ואהבה. עמ' 17-97. עם עובד.
פרויד, ז. (2003). הנס הקטן: אנליזה של פוביה בילד בן חמש. הוצאת קוגיטו.
כתב עת (2020): faire PART, מס' 1, הוצאת דורa.
הרשמה:
גם השנה יתקיים הקורס בבית החולים שיבא במסגרת היחידה PART. הקורס פתוח בתשלום לכל המתעניין – אין הכרח ברקע מקצועי או בהיכרות מקדימה עם לאקאן. שכר לימוד יעמוד על 900 ש"ח, לעובדי שיבא 450 ש"ח. השתתפות בקורס תתאפשר רק באופן שנתי ולא על בסיס מפגשים בודדים.

[1] הרצאתה מתפרסמת בימים אלו בז'ורנאל faire PART מספר 1 , הוצאת דורa, ותימסר למשתתפים בקורס.

[2] Holvoet, D. Like an Open Sky. Interviews. Le Courtil, Invention from day to day. P.50-52.